Monthly Archives: Tháng Năm 2021

CẤU TẠO ĐẶT BIỆT CỦA CỬA THÉP CHỐNG CHÁY TẠI MIỀN NAM

Do nguyên liệu gỗ tự nhiên ngày càng khan hiếm nên SHOWROOM SAIGONDOOR đã sản xuất và phân phối thêm một chất liệu mới là cửa thép chống cháy một loại thép đã qua xử lý và nén, ép với thép đặc biệt dưới áp lực cao để tạo thành tấm cửa thép chống cháy […]