Cửa thép 1 cánh ô kính thanh thoát hiểm TCC.P1G1b-2-C2